Normal view MARC view
 • New Zealand.

New Zealand. Learning Media (Corporate Name)

Preferred form: New Zealand. Learning Media
Used for/see from:
 • Earlier heading: New Zealand. Ministry of Education. Learning Media
 • Learning Media (Firm : N.Z.)
 • New Zealand. Te Pou Taki Kōrero
 • New Zealand. Pou Taki Kōrero, Te
 • Te Pou Taki Kōrero (Firm : N.Z.)
 • Pou Taki Kōrero, Te (Firm : N.Z.)
 • New Zealand. Vaʻa Paaki ʻa e Akó
 • New Zealand. Nāunau ki he Akó
 • New Zealand. Lālā o le Matāgaluega o Tusitusiga Ta Aʻoaʻoga
 • New Zealand. Alagāʻoa o le Atamai
 • New Zealand. Mataeke o Lolomiga Tuhi
 • New Zealand. Fakahalalauaga tau Akoakoga
 • New Zealand. Tuʾanga Tātā Puka ʻĀpiʻi
 • New Zealand. ʻAre Turuturu ʻĀpiʻi
 • New Zealand. Faahi Lolomi Tohi
 • New Zealand. Leo Fakaako

Cook Islands Maori dictionary, 1995 p. 67 (ʻĀpiʻi)

Maori in education, 1993: t.p. verso (Learning Media, Ministry of Education, Wellington, New Zealand)

Learning Media WWW Home page, Aug. 25, 2004 company profile (Learning Media, Te Pou Taki Kōrero; Learning Media Limited; a Crown-owned company)

Reforming education, 1998 p. 182 (The Education Amendment Act 1992; Learning Media (formerly School Publications Branch))

Ko e feituʻu malu, 1992 t.p. (Vaʻa Paaki ʻa e Akó)

Fāʻofua, 2001 t.p. (Nāunau ki he Akó)

ʻO loʻu paopao, 1990 t.p. (Lālā o le Matāgaluega o Tusitusiga Ta Aʻoaʻoga)

Tōtini uli o le pala, 2003 t.p. (Alagāʻoa o le Atamai)

Ko te kofu o ane, 1993 t.p. (Mataeke o Lolomiga Tuhi)

Aho fakapitoa o Gary, 2003 t.p. (Fakahalalauaga tau Akoakoga)

Aue! Aue!, 1992 t.p. (Tuʾanga Tātā Puka Āpiʻi)

Tōtini kerekere o te vai roto, 2003 t.p. (Te ʻAre Turuturu ʻĀpiʻi)

Ko e tapulu ha ane 1993 t.p. (Ko e Faahi Lolomi Tohi)

Vai pelapela Tōtini uli, 2003 t.p. (Leo Fakaako)

Resources Business Unit, 1989: leaf 1 (The Visual Production Unit, the Audio Production Unit and the School Publications Branch will be brought together as a single unit)

©South Taranaki District Council

Contact us